Scroll Top

Политика за поверителност

политика за поверителност на личните данни

Тази политика се отнася до данните използвани този уебсайт.

Всички данни, които изпращате се обратоват и съхраняват в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

цели и основания за събиране на лични данни

  • директен маркетинг
  • регистрация и поддръжка на клиентски профил
  • изпълнение на предоставяните услуги
  • изпълнение на договорните задължения към Потребителите

Трети лица, които имат достъп до данните

Ако Вашата заявка подлежи на доставка от куриер, Вашите данни ще бъдат обработвани и от наш партньор, дружество, предоставящо куриерски услуги.

Ние можем също да възложим на външни експерти, като счетоводители и маркетингови агенции, една или всички от гореизброените дейности по обработване на Вашите лични данни, като осигурим тяхната защита и законосъобразно обработване.

ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг по всяко време.
Можете да упражните правото си на достъп, коригиране или изтриване на личните Ви данни и правото си да ограничите обработването, като изпратите заявление, използвайки посочения контакт. Имате право и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни за незаконосъобразно обработване на Вашите лични данни.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронен адрес: office@monikanaumovafitness.com
Администратор: Моника Калоянова Наумова

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Предпочитания за поверителност
Когато посетите нашия уебсайт, той може да съхранява информация през вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените Вашите предпочитания за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на изживяването Ви на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.