Scroll Top

Общи условия за ползване

ПРЕДМЕТ

Уважаеми клиенти, добре дошли в MonikaNaumovaFitness.com
Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронната търговия и Закона за защита на личните данни.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Доставчика и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин MonikaNaumovaFitness.com за покупка на стоки.

Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия и автоматично се задължава да ги спазва. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете ползването на уебсайта.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Доставчикът има право да променя едностранно настоящите условия.

Всички промени в настоящите условия влизат в сила след изпращане на уведомителни електронни съобщения (е-mail) или след публикуването им на интернет сайта.

Потребителят е отговорен за редовното преразглеждане на Общите условия.

Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

Използването на сайта след публикуването на евентуални промени, конституира съгласието на Потребителят с Общите условия.

Промените в условията не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за закупуване.

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

 • Наименование: MonikaNaumovaFitness.com
 • Собственик: Моника Калоянова Наумова
 • Адрес на управление: гр.София, България
 • Адрес за кореспонденция: [email protected]

предназначение на уеб сайта

Сайтът на “MonikaNaumovaFitness.com” предоставя на Посетителите подробна информация относно дейността и услугите, както и достъп до публикуваните новини и материали.

Сайтът съдържа информация, статии, видеa и други материали, свързани със спорта, здравословния начин на живот и поддържането на добро физическо здраве.

Сайтът предлага специализирани платени програми, услуги и консултации за подобряване и промяна на хранителните навици, физическата форма и спортните постижения.

ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

„Доставчик” е собственикът на уебсайта MonikaNaumovaFitness.com, който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e всяко лице, което посети интернет сайта MonikaNaumovaFitness.com

„Регистриран потребител” е всеки потребител, който е персонализирал своето присъствие в интернет страницата, посредством въвеждане на лични данни.

„Клиент“ е всяко физическо или юридическо лице, което направи поръчка за закупуване на посочените продукти и услуги.

„Електронен магазин” е интернет сайтът MonikaNaumovaFitness.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на продукти и услуги за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от MonikaNaumovaFitness.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в MonikaNaumovaFitness.com стоки.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

“Продукт” и „Стока“ представляват изложените на уебсайта и предложените за закупуване програми, услуги и артикули.

„Програми“означава изготвянето на тренировъчна програма, тренировъчен режим, хранителен режим или предоставянето на онлайн съвети за тренировки, хранене и ежедневна програма за постигане на оптимални спортни резултати.

„Услуги“означава провеждане на тренировки, консултации, обучения и семинари, закупени чрез уеб сайта.

„Абонамент“ е период от време, в който Потребителят използва предоставените и подробно дефинирани услуги. Длъжен е да се съобразява и да спазва всички описани изисквания за обмен и комуникация.

„Артикули“ означават аксесоари и предмети, предлагани в каталога на уеб сайта.

„Поръчка” е предложение, отправено от потребител, за закупуване на стоки или за получаване на услуги при предвиденте условия.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

„Брошура/Бюлеин/Известие” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Форма за контакт е форма за изпращане на съобщение към титуляра на сайта.

Условия за ползване

Услугите, предоставяна от MonikaNaumovaFitness.com на Потребителя, представляват услуги на информационното общество. На сайта MonikaNaumovaFitness.com Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки и услуги.

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Информацията от уеб сайта може да бъде разглеждана, споделяна и отпечатвана само за лични и нетърговски цели от потребителя. Не може да бъде променяна, копирана и публикувана, разпространявана в други сайтове, социални мрежи и предлагана на други лица без изричното съгласие на Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е вреди от употребата на материали и информация, публикувани на уеб сайта.

Услугите и продуктите посочени в сайта могат да бъдат поръчвани от клиент. Хранителните и спортните режими са индивидуални, но е желателно при здравословни проблеми да се консултирате с лекар.

За да се пазарува от електронния магазин MonikaNaumovaFitness.comе необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail,  парола, три имена.

Данни, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни се събират само, за да бъде извършена поръчката и заявената от Потребителя услуга.

Доставчикът не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в MonikaNaumovaFitness.com. Всяка информация дадена на MonikaNaumovaFitness.com ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

Доставчикът публикува на адрес MonikaNaumovaFitness.com :

 • описание на основните характеристики и изображение на всяка стока;
 • продажната цена, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Всички цени в сайта са с включен ДДС.
 • правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
 • всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта MonikaNaumovaFitness.com за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

Потребителят се задължава:

 • да посочи точен и валиден адрес за кореспонденция;
 • да плати цената на заявената от него стока;
 • да заплати разходите по доставката;
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 • с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
 • да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия MonikaNaumovaFitness.com, и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

Потребителят има право на:

 • достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
 •  да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на настоящите Общи условия;

При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение

подаване на поръчка. цени

Точно описание на вида и характеристиките на стоките и услугите, предлагани чрез сайта, се съдържат непосредствено до и под снимката на продукта/намиенованието на услугата, моля запознайте се внимателно с тази информация преди да вземете решение за покупка.

Всеки клиент на MonikaNaumovaFitness.com може да направи поръчка в случай че има интерес за някоя от предлаганите услуги или продукти в сайта.

За целта трябва да следва стъпките в сайта.

След като постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

Поръчките, направени през сайта MonikaNaumovaFitness.com, се заплащат посредством PayPal или превод по банкова сметка.

Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

Стойността на доставката или транзакцията не е включена в цената и се заплаща отделно, съобразно актуалните тарифи на съответната служба.

Доставчикът има право да променя едностранно и във всеки един момент вида на предлаганите стоки/услуги и техните цени. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на отправяне на заявката.

Съобщения за намаление на цените се правят като новата цена се поставя непосредствено до старата, която е зачертана.

Потребителите са запознати, че е възможно определени стоки временно да не са налични.

доставка и изпълнение на поръчка

Продукти от тип “персонален режим”,  “онлайн коучинг”
Изготвят се в рамките на 2 седмици, след потвърждение, извършено заплащане и коректно попълнен въпросник от страна на клиента. Доставят се чрез посочен електронен адрес (email).
Мониторингът и комуникацията се провеждат един път седмично в уговорен ден и час при коректно попълнен дневник на посочения електронен адрес (email).

Продукти от тип “позинг клас”, “консултация”
Извършването на услугата се кореспондира с Клиента, след потвърждение и извършено заплащане. Услугата се изпълнява по начин, уговорен между страните.

Продукти от тип “ръководство”, “електронна книга”
Изпращат се на посочен електронен адрес (email) в рамките на 3 работни дни, след потвърждение и извършено заплащане.

Продукти от тип “артикули” 
Изпращат се с куриер и наложен платеж на посочен адрес в рамките на 1 работна седмица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

MonikaNaumovaFitness.com има право, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите, потребителите нямат право да упражнят правото си да върнат закупена стока, когато се касае за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразени с неговите индивидуални изисквания. Такива са всички индивидуални режими, предлагани от MonikaNaumovaFitness.com

РЕГИСТРАЦИЯ. БРОШУРИ

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в MonikaNaumovaFitness.com стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма,

С акта на регистрацията си Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез MonikaNaumovaFitness.com.

С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща и по всякакъв електронен път. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време като:

 • използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”).
 • като се свърже с Доставчика на посочения адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АВТОРСКИ ПРАВА

Всички статии, материали, изображения, описания на артикули и цялото съдържание на сайта е собственост на MonikaNaumovaFitness.com. Използването им без изричното писмено разрешение е противозаконно.

Забранява се материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Използването и разпространяването на информация, съдържаща се в получените от Клиента режими/електронни книги,  с търговска цел и под каквато и да била форма, е абсолютно забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

MonikaNaumovaFitness.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между MonikaNaumovaFitness.com и лицето публикуващо информацията.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

MonikaNaumovaFitness.com предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целевите от Посетителите резултати.

MonikaNaumovaFitness.com не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

MonikaNaumovaFitness.com не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Обратна връзка

Връзка с титуляра на сайта може да се осъществи на посочения email адрес в сайта и през контактната форма в секция „Контакти“.

Доставчикът е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания. В изпълнение на тази своя функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на MonikaNaumovaFitness.com при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.